Huisregels

Huisregelement


Praktijk Kineka streeft naar een goede kwaliteit van zorgverlening. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat u de volgende informatie kent:


  • Uw gegevens

Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op alle aangeboden behandelingen is de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) van toepassing.

  • Betaling

U wordt verzocht gelijk te betalen. Contant of via uw betaalapp van uw bank. Indien gewenst krijgt u uw factuur via mail toegestuurd.

  • Vergoedingen

Kineka is aangesloten bij de beroepsvereniging voor fysiotherapie, maar nu nog als student. Helaas kunt u hierdoor nog geen vergoeding van uw verzekering krijgen. De tarieven zijn hierop opgesteld.

  • Annuleren afspraak

Wanneer u verhinderd bent voor een gemaakte afspraak dient u deze uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren, anders wordt het tarief voor de behandeling in rekening gebracht.

  • Roken

Het is niet toegestaan te roken in de praktijk

  • Kleding

Het dragen van gemakkelijke sport- of vrije tijdskleding is aan te raden.Kineka   *   Karine Pacejka   *   06  29 43 47 95   *   praktijk@kineka.nl